Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες άτομα με αναπηρία, ανέργους, τρίτη ηλικία

ΚΑΛΛΟΝ LOGO.JPG                                            

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Η Κάλλον, αστική εταιρία  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2010 με σκοπό τη προώθηση διαδεδομένων και τεκμηριωμένων εναλλακτικών  θεραπειών και μεθόδων που συμβάλουν στη πρόληψη και στη προαγωγή της υγείας με αποτέλεσμα την ολιστική ψυχική και πνευματική υγεία. Απευθύνεται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπου τα οφέλη είναι πολυεπίπεδα.

Από το 2010 προσφέρει δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής σε άτομα με αναπηρία.  Τα προγράμματα βασίζονται σε εθελοντές και προσφέρονται δωρεάν για άτομα με εισόδημα κάτω των 5000 ευρώ το χρόνο. Από το 2014 συμπεριλαμβάνονται και οι άνεργοι με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :6978597071
Υπεύθυνη προγράμματος Μαρία Αίβουζίδη
Kallonalternative.blog.spot.com
marekatsika@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου